Vyhľadávanie
Close this search box.
Vyhľadávanie
Close this search box.

Vodné uzávery

PENEBAR SW-45 RAPID

Používa sa na:

 • Podzemné stavby
 • Suterény
 • Tunely
 • Šachty
 • Výťahové jamy
 • Oporné múry
 • Betónové rúry
 • Skladovacie nádrže
 • Stavebné základy
 • Dosky
 • Iné podobné nepohyblivé konštrukčné spoje

PENEBAR SW-45 RAPID tesniaci pás pre betónové škáry​

PENEBAR SW 45 je unikátna tesniaca hmota navrhnutá tak, aby rýchlo expandovala, keď je vystavená pôsobeniu vody, je ideálnym samoliečiacim sa spojovacím materiálom pre aplikácie stavebných škár, odporúčaná pre základy budov, dosky, oporné múry, skladovacie nádrže a iné nepohyblivé studené konštrukčné spoje.

Ako sa to používa