Vyhľadávanie
Close this search box.
Vyhľadávanie
Close this search box.

Kryštalická hydroizolácia

PENETRON ADMIX

Používa sa na:

  • Nádrže
  • Čistiarne odpadových vôd a kanalizácia
  • Sekundárne zadržiavacie konštrukcie
  • Tunely a systémy metra
  • Podzemné klenby
  • Základy
  • Parkovacie konštrukcie
  • Bazény
  • Prefabrikované a odlievané na mieste aplikácie
  • Aplikácie striekaného betónu

PENETRON ADMIX kryštalická hydroizolačná a odolná prímes

PENETRON ADMIX je netoxická kryštalická prísada 3. generácie v práškovej forme, ktorá sa pridáva do nového betónu počas dávkovania. Keď sa dostane do betónu, znižuje priepustnosť betónu permanentnými samoliečiacimi sa mikrotrhlinami, pórmi a kapilárami a účinne chráni betón proti prenikaniu vody a vplyvom znehodnotenia aj pri vysokom hydrostatickom tlaku. PENETRON ADMIX poskytuje projektom vodotesný a odolný betón, ktorý má schopnosť samozaceliť sa a utesniť trhliny, ktoré vzniknú počas životnosti betónu.

PENETRON ADMIX je kompatibilný so všetkými bežne používanými spracovateľskými prísadami (napr. uperplastifikátory, spomaľovače) a receptúrami zmesí (odporúčané skúšobné zmesi pred odlievaním).

Ako sa to používa